Våra behandlingar

Endostockholm är en klinik som specialiserar sig på endodonti eller rotbehandlingar. Vi utför även avancerad apikal kirurgi eller rotspetoperationer och gör smärtutredningar.

Rotbehandling/rotfyllning

Rotfyllning behandlar eller förebygger tandinfektion i tandens rotkanal. Ibland behöver man rotfylla en tand för att skapa fäste inför en protetisk konstruktion. Rotfyllningar utförs även av allmäntandläkare, men ibland bedöms ingreppet som mer komplicerat. Då remitteras patienten till en specialistklinik som EndoStockholm. Prognosen för rotfyllning utförd av specialisttandläkare är mycket god.

Rotspetsoperation (kallas också apikalkirurgi)

Rotspetsoperation är ett mer avancerat ingrepp än rotfyllning. Det utförs för att behandla en infektion i rotkanalen som inte bedöms kunna behandlas med konventionell rotbehandling. Prognosen för rotspetsoperation utförd av specialisttandläkare är mycket god.

Smärtutredning

Ibland kan svårtolkade, motstridiga eller milda symtom göra att din tandläkare behöver hjälp med att avgöra var smärtan har sitt ursprung. Ofta kan vi hjälpa till att utreda och behandla sådana fall med hjälp av modern diagnostik och helhetssyn på patienten.

Vill du läsa mer om vad behandlingarna innebär och vad du som patient behöver tänka på, gå till Råd, tips och patientinformation. Här kan du också se svar på de vanligaste frågorna vi får.

Välkommen till en trygg och personlig tandvård

Läs mer om vad du behöver tänka på som patient.

Läs svaren på våra patienters vanligaste frågor.