Rotspetsoperation (kallas också apikalkirurgi)

Så går behandlingen till

Ibland kan det uppstå en infektion i rotkanalen som inte kan behandlas med vanlig rotfyllning/rotbehandling. Då hjälper vi dig med en rotspetsoperation, så att du blir fri från dina besvär och får en frisk mun. En rotspetsoperation går till så att vi utför en liten operation, där vi lyfter undan tandköttet och gör en lucka i benet för att ta oss till roten. En bit av rotspetsen kapas, infektionen avlägsnas och tanden tätas.

Behandlingen går fort. Den tar cirka 90–60 minuter totalt, alltså inklusive tid för bedövning och förberedelser för operation. Själva ingreppet är normalt sett helt smärtfritt. Sedan kommer du tillbaka för att ta bort stygnen cirka en vecka efter operationen.

Så känns det efter behandlingen

Det är normalt att operationsområdet ömmar och är lite svullet dagarna efter operationen. Det är en del i den normala läkningsprocessen. Besvären avtar normalt efter några dagar.
Även mindre blödning från operationssåret är normalt. Om det blöder lite mer kan du använda de sterila kompresser som du får med dig efter operationen. Lägg en fuktad kompress mellan operationsområdet och kinden och håll den på plats med ett lätt tryck i 15–20 minuter.

Vår rekommendation vid värk är Alvedon 1 g max 4 gånger/dag. Eventuellt kompletterat med Ipren 400 mg 3 gånger/dag.

Viktiga råd efter operationen:

• Två timmar efter operationen ska du inte äta, dricka eller skölja munnen.
• Ät mat som inte behöver tuggas de första dagarna efter operationen. Exempelvis soppa.
• Under 5 dagar efter operationen ska du använda antibakteriellt munsköljmedel med klorhexidin, till exempel Corsodyl. Finns receptfritt på apoteket.
• Under en vecka efter operationen ska du undvika tandborstning, tandtråd och mellanrumsborstar i området där operationen utförts.
• Så länge stygnen sitter kvar ska du undvika att tugga på den sida som opererats.

Vi vill att du kontaktar EndoStockholm om:

• Du inte kan kontrollera blödningen.
• Du får en kraftig svullnad.
• Du drabbas av kraftig värk.
• Du får feber.
• Du har ytterligare frågor om din behandling.

Överlämning till din ordinarie tandläkare

Efter behandlingen skickar vi på EndoStockholm ett remissvar till din ordinarie tandläkare med information om din behandling. Uppföljande kontroller sker därefter normalt sett hos din ordinarie tandläkare.

Prognos

Prognosen för rotspetsoperation har förbättrats avsevärt de senaste åren. I dag är nio av tio operationer utförda av en specialisttandläkare lyckade.

Läs mer om de behandlingar EndoStockholm utför.

Läs mer om vad du behöver tänka på som patient.

Läs svaren på våra patienters vanligaste frågor.