Svar på dina vanligaste frågor

Varför behöver jag en rotbehandling?
Varför gör inte min ordinarie tandläkare behandlingen?
Kommer behandlingen att göra ont?
Hur många besök behövs för en rotfyllning?
Hur många besök behövs för en rotspetsoperation?
Hur lång tid tar en rotfyllning?
Hur lång tid tar en rotspetsoperation?
Vad kostar det?
Vad kostar den inledande undersökningen?
Vad kostar en rotfyllning?
Vad kostar en rotspetsoperation?
Kommer jag att få värk efteråt?
Finns det alternativ till behandlingen?
Hur är prognosen för rotfyllning?
Hur är prognosen för rotspetsoperation?
Varför behandla en tidigare rotfylld tand?
Vad är en smärtutredning?
Varför behöver jag en rotbehandling?

Det finns flera goda skäl att göra någon form av rotbehandling, men alla handlar om att du ska ha en frisk mun. En rotfyllning gör du för att behandla eller förebygga en infektion i tandens rotkanal. Du kan också behöva rotfylla en tand för att skapa fäste för en protetisk konstruktion. En rotspetsoperation (kallas också apikalkirurgi) gör du för att behandla en infektion i rotkanalen som inte kan behandlas med en vanlig rotbehandling.

Varför gör inte min ordinarie tandläkare behandlingen?

Rotfyllningar är en behandling som utförs av allmäntandläkare. Men ibland bedömer tandläkaren att behandlingen är mer komplicerad. Det är då din ordinarie tandläkare remitterar dig till en endodontist (specialist på rotbehandling). Det handlar om att försäkra sig om att du får ett så bra behandlingsresultat som möjligt. Rotspetsoperationer är mer avancerade än rotfyllning, och utförs alltid av en endodontist (specialist på rotbehandling).

Kommer behandlingen att göra ont?

Behandlingen kan normalt sett utföras utan smärta. Nervvävnaden i tanden är ofta död, och det innebär att behandlingen till och med kan utföras utan bedövning. Är du ändå orolig kan vi erbjuda dig en mildare sövning. Det är viktigt för oss att du känner dig lugn och trygg under din behandling.

Hur många besök behövs för en rotfyllning?

Behandlingen utförs ofta vid ett besök på cirka 90–120 minuter. I vissa fall behöver du komma vid två eller flera tillfällen för att slutföra behandlingen.

Hur många besök behövs för en rotspetsoperation?

Vid rotspetsbehandling kommer du normalt sett på undersökning vid ett separat tillfälle innan operationen. Själva operationen utförs sedan vid ett besök på cirka 90–60 minuter totalt, alltså inklusive tid för bedövning och förberedelser för operation. Sedan kommer du tillbaka för att ta bort stygnen cirka en vecka efter operationen.

Hur lång tid tar en rotfyllning?

Vi avsätter cirka 90-120 minuter klinisk tid för din rotfyllning. Ibland uppdelat på fler tillfällen.

Hur lång tid tar en rotspetsoperation?

Vi avsätter cirka 90 minuter klinisk tid för din rotspetsoperation. Själva behandlingen tar cirka 60 minuter, inklusive bedövning och förberedelser inför operationen.

Vad kostar det?

EndoStockholms prislista ligger i nivå med Folktandvårdens prislista för specialisttandvård i Stockholm.

Vad kostar den inledande undersökningen?

Inför alla behandlingar vi utför gör vi en undersökning av din mun. Det gör vi för att kunna planera din behandling noggrant, så att behandlingen blir maximalt lyckad utifrån just din muns förutsättningar. Din kostnad för undersökning är cirka 1 000-2 500 kr, beroende på omfattning och ersättning från Försäkringskassan.

Vad kostar en rotfyllning?

Din kostnad för rotfyllningen är cirka 3 000-6 000 kr, beroende på tand och ersättning från Försäkringskassan. Den inledande undersökningen tillkommer.

Vad kostar en rotspetsoperation?

Din kostnad för rotspetsoperationen är cirka 4 000-6 000 kr, beroende på tand och ersättning från Försäkringskassan. Den inledande undersökningen tillkommer.

Kommer jag att få värk efteråt?
  • Rotfyllning

De första dagarna efter din rotfyllning är det helt normalt att tanden är öm. Ömheten brukar avta efter någon vecka. Vi rekommenderar Alvedon 1 g max 4 gånger/dag vid värk. Eventuellt kompletterat med Ipren 400 mg 3 gånger/dag.

  • Rotspetsoperation (kallas också apikalkirurgi)

Det är normalt att operationsområdet ömmar och är lite svullet dagarna efter operationen. Det är en del i den normala läkningsprocessen. Besvären avtar normalt efter några dagar. Även mindre blödning från operationssåret är normalt. Om det blöder lite mer kan du använda de sterila kompresser som du får med dig efter operationen. Lägg en fuktad kompress mellan operationsområdet och kinden och håll den på plats med ett lätt tryck i 15–20 minuter. Vår rekommendation vid värk är Alvedon 1 g max 4 gånger/dag. Eventuellt kompletterat med Ipren 400 mg 3 gånger/dag. OBS! Kontakta EndoStockholm om du inte kan kontrollera blödningen, får en kraftig svullnad, drabbas av kraftig värk eller får feber.

Finns det alternativ till behandlingen?

En infekterad tand bör alltid behandlas. Det handlar om att infektionen inte ska spridas och om att du ska slippa ha ont. Infektionen i tanden är inte möjlig att eliminera med antibiotika. Det finns två sätt: Man kan ta bort hela tanden eller så kan man behålla tanden genom att göra en rotbehandling. Att dra ut tanden, och ersätta den med en bro eller ett implantat, är en dyrare lösning än att rotbehandla tanden. Det kan dessutom vara svårt att göra lika estetisk som din naturliga tand. En rotbehandling är en billigare och naturligare lösning, som innebär att du alltså behåller din egen tand samtidigt som du slipper infektionen.

Hur är prognosen för rotfyllning?

Prognosen för rotfyllning utförd på specialistklinik är normalt mycket god med över 90 procent lyckade behandlingar. I sällsynta fall kan en komplicerad infektion eller anatomi ändå leda till utebliven läkning. Vi kan i de flesta fall kan vi då erbjuda fortsatt behandling där vi går in kirurgiskt och avlägsnar infektionen.

Hur är prognosen för rotspetsoperation?

Prognosen för den moderna rotspetsoperation vi utför med modern mikrokirurgi är mycket god med över 90 procent lyckade behandlingar.

Varför behandla en tidigare rotfylld tand?

Ibland måste en tidigare rotfylld tand behandlas på nytt. Det kan till exempel bero på att delar av kanalsystemet inte behandlats eller att den fyllning eller krona som gjordes efter rotfyllningen har lossnat, spruckit eller att det på annat sätt läckt in nya bakterier.

Vad är en smärtutredning?

Ibland kan svårtolkade, motstridiga eller milda symtom göra att din tandläkare behöver hjälp med att avgöra var smärtan har sitt ursprung. Ofta kan vi hjälpa till att utreda och behandla sådana fall med hjälp av modern diagnostik och helhetssyn på patienten.

Välkommen till en trygg och personlig tandvård

Läs mer om vad du behöver tänka på som patient.

Läs svaren på våra patienters vanligaste frågor.

Meny