Rotfyllning

Så går behandlingen till

En rotfyllning behandlar eller förebygger infektion i tandens rotkanal så att du får en frisk mun. Under behandlingen öppnas tanden och isoleras med en gummiduk. Det gör vi för att inga fler bakterier ska komma åt tanden. Vi tar bort vävnaden inuti tanden och hålrummet rengörs noggrant med antibakteriellt spolmedel. Tanden blir helt ren och bakteriefri. Utrymmet fylls sedan med ett tätt och permanent material, som gör att den inte kan infekteras igen. Din rotfyllning behöver inte bytas, utan du har normalt sett din rotfyllning i resten av ditt liv.

När rotfyllningen är färdig försluter vi tanden med en temporär fyllning. Din ordinarie tandläkare (som remitterat dig till oss) väljer sedan vilken typ av fyllning eller protetisk ersättning som ska försluta tanden permanent. Den temporära fyllning du får av oss ingår i debiteringen för rotfyllningen.

Behandlingen kan oftast utföras vid ett besök som tar cirka 90–120 minuter. I vissa fall behöver du komma vid två eller flera tillfällen för att slutföra behandlingen.

Så känns det efter behandlingen

De första dagarna efter din rotfyllning är det helt normalt att tanden är öm. Ömheten brukar avta efter någon vecka. Vi rekommenderar Alvedon 1 g max 4 gånger/dag vid värk. Eventuellt kompletterat med Ipren 400 mg 3 gånger/dag.

Överlämning till din ordinarie tandläkare

Efter behandlingen skickar vi på EndoStockholm ett remissvar till din ordinarie tandläkare med information om din behandling. Uppföljande kontroller sker därefter normalt sett hos din ordinarie tandläkare.

Prognos

Prognosen för rotfyllning utförd på specialistklinik är mycket god. I sällsynta fall kan en komplicerad infektion eller anatomi ändå leda till att tanden inte läker som den ska. I de flesta fall erbjuds då fortsatt behandling, där vi går in kirurgiskt och avlägsnar infektionen.

Läs mer om de behandlingar EndoStockholm utför.

Läs mer om vad du behöver tänka på som patient.

Läs svaren på våra patienters vanligaste frågor.