Om EndoStockholm

Jag som driver EndoStockholm heter Elena Forsberg och har arbetat som legitimerad allmäntandläkare sedan 2001.

Sedan 2015 är jag också en av Sveriges cirka 50 kliniskt verksamma specialisttandläkare inom endodonti, efter att ha vidareutbildat mig på Karolinska Institutet. Efter 8 år på en av Stockholms äldsta, största och mest välrenommerade specialistkliniker startade jag min privata verksamhet. Jag arbetar även som övertandläkare på endodontiavdelning på Eastman Institutet i Stockholm och har ett samarbete med specialistkliniker i centrala Oslo.

Sara Grace är tandsköterska på EndoStockholm och har arbetat länge som endodontistassistent. Hon är trygg och engagerad i sitt arbete, och har ett trevligt och personligt sätt att bemöta och ta hand om både patienter och remitterande tandläkare.

På EndoStockholm erbjuder vi den allra mest kvalificerade och innovativa specialistvården utifrån min långa erfarenhet och höga kvalitetskrav. Hos oss hamnar patienten och hens behov i centrum och remitterande tandläkaren får en maximal service med möjlighet till att få akut hjälp med svåra rotbehandlingar, tydlig kommunikation, transparent hantering av remisser och snabba remissvar. Vårt effektiva arbetssätt ger oss möjlighet att hålla korta väntetider. Klinikens tillgängliga läge på Kungsgatan 18 bidrar till att skapa en bra upplevelse.