Rotfyllning

Vanligtvis gör vi klart rotbehandlingarna under ett besök, men i vissa fall får din patient komma tillbaka vid ett eller flera tillfällen. Vi använder oss av filsystem med engångsfilar för att minimera risker för kontaminering och instrumentfraktur.

För att förhindra reinfektion lägger vi alltid ett bakterietätt material (ZOEs IRM) över kanalmynningarna efter slutförd rotfyllning.

Om du har för avsikt att förse tanden med pelare i samband med en protetisk ersättning, så kan vi förbereda tanden genom att avlägsna delar av rotfyllningsmaterialet i önskad kanal.

Rotspetsoperation/Apikalkirurgi

Alla apikalkirurgiska ingrepp utförs under mikroskop. Vi använder ultraljud vid retropreparationen av den kapade rotspetsen och den retrograda fyllningen utförs med MTA. Det är en förutsättning för att nå de goda resultat som modern apikal mikrokirurgi erbjuder. Studier visar att prognosen då är mycket god – kring 90 % lyckandefrekvens.

Tandvårdsrädsla och oro

Vi har stor erfarenhet av behandling av oroliga eller tandvårdsrädda patienter med hjälp av kognitiv terapi och mildare sedering med midazolam. Vårt mål är alltid att patienten ska få en trygg och behaglig upplevelse av besöket – från bedövning till avslutande moment – och uppleva besöket som positivt.