Behandling av tidigare rotfylld tand

Ibland måste en tidigare rotfylld tand behandlas på nytt för att du ska få en frisk mun. Det kan finnas flera anledningar till det, till exempel:
• Trånga eller kraftigt böjda kanaler kan ha lett till att delar av kanalsystemet inte behandlats.
• En eller flera rotkanaler kan ha missats vid den ursprungliga behandlingen.
• Fyllningen/kronan som gjordes efter rotfyllningen kan ha lossnat/spruckit så att det läckt in nya bakterier.
• Ett nytt kariesangrepp på tanden kan ha lett till en ny infektion av rotkanalen.
• Vid rotbehandling kan ett instrument som använts ha gått av (frakturerats). Det är en känd risk som inte helt kan elimineras och beror ofta på att patienten har böjda, trånga kanaler. Ibland kan man låta instrumentet sitta kvar, ofta önskar man avlägsna det.

Så går behandlingen till

Behandlingen liknar den för en tidigare obehandlad tand. Men istället för att avlägsna infekterad vävnad, så tar vi i detta fall bort rotfyllningsmaterial. Genom att använda mikroskop kan vi komma åt tidigare missade delar av kanalsystemet eller avlägsna frakturerade instrument.

Så känns det efter behandlingen

De första dagarna efter din rotfyllning är det helt normalt att tanden är öm. Ömheten brukar avta efter någon vecka. Vi rekommenderar Alvedon 1 g max 4 gånger/dag vid värk. Eventuellt kompletterat med Ipren 400 mg 3 gånger/dag.

Överlämning till din ordinarie tandläkare

Efter behandlingen skickar vi på EndoStockholm ett remissvar till din ordinarie tandläkare med information om din behandling. Uppföljande kontroller sker därefter normalt sett hos din ordinarie tandläkare.

Prognos

Prognosen för rotbehandling av tidigare rotfylld tand kan variera beroende på tandens historik, men generellt är prognosen lite sämre än för en tidigare obehandlad tand.

Läs mer om de behandlingar EndoStockholm utför.

Läs mer om vad du behöver tänka på som patient.

Läs svaren på våra patienters vanligaste frågor.